• Youtube
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Çözgüt

banner

Port kranlary, konteýnerleri we beýleki ýükleri çalt we netijeli işlemek üçin zerur serişdeleri üpjün edip, ýük daşamak pudagynda möhüm rol oýnaýar.Bu maşynlar, demir ýüklenen Gantry kran, rezin tirli gantri kran we portal kran ýaly köp görnüşde gelýär, hersiniň aýratyn aýratynlyklary we aýratyn ýük görnüşleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin özboluşly aýratynlyklary we mümkinçilikleri bar.
porty göteriji enjamlaryň transport dolandyryşynda tutýan ornuna aşa ähmiýet berip bolmaz.Bu harytlaryň portlardan we global üpjünçilik zynjyrlaryna rahat geçmegini üpjün etmek üçin möhümdir.Şonuň üçin häzirki zaman we ygtybarly enjamlara maýa goýmak, dünýädäki portlaryň netijeliligini we bäsdeşlige ukyplylygyny saklamak üçin möhümdir.

1. 全方位 定制 化 Doly özleşdirmek

Doly özleşdirmek

Müşderiniň sahypasyny öwreneris we müşderi üçin degişli material işleýiş çözgüdini düzeris.

2. 交钥匙 key Açyk taslamalar

Açyk taslamalar

Önümleri iň oňat ýagdaýda eltiň we işgärleriňiz üçin ýokary hilli okuw hyzmatlaryny beriň.

3. sales Satuwdan soňky hyzmat

Satuwdan soň hyzmat

Önümler gowşurylandan soň, satuwdan soň 24 sagat hyzmat etmek üçin iki tarapyň hem ylalaşygy boýunça hünärmen hyzmat inersenerlerini saýta ibereris.

Programma çözgüdi