• Youtube
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Taryh

taryh-1
Taryh-2
Taryh-3

Kompaniýanyň göwrümini giňeltmek üçin bäş sany şahamça döredildi, her ýyl kran satuwy 5 milliona ýetdi.

Hy gruppasy tarapyndan Paragwaýa eksport edilen 100 kysymly kran göteriji kran göteriji we bu taslama ýerli hökümet tarapyndan ýokary baha berildi.

HY toparynyň ilkinji önümçilik zawody, xinxiang henan welaýaty-HY zawodynda döredildi

Taryh-42
taryh5
Taryh-6

CEewropanyň CE kepillendiriş standartyna laýyklykda işlenip düzülen we öndürilen Ispaniýa “HY” markasy 4 toplum 240t gämi gurluşyk gantry krany eksport edilýär.

2000-nji ýylda HY topary döredileli bäri kompaniýanyň öndürijiligi yzygiderli giňelýär.2018-nji ýylda ilkinji gezek 400 milliondan geçdi we 2019-njy ýylda 500 milliondan geçer diýlip garaşylýar.

HY topary Halkara söwda bölümi döredildi, 1500-den gowrak işgär, ýokary tehniki we dolandyryş işgärleri 200-den gowrak, daşary söwda işgärleri 100-den gowrak adam bar.

taryh7

kranlarymyz 70-den gowrak ýurda eksport edildi we bütin dünýäde müşderiler bilen çäge dostlugy bilen gowy gatnaşyk gurdy.