• Youtube
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Enjamlar

e1

Ösen enjamlar
Kompaniýa akylly enjamlary dolandyrmak platformasyny gurdy we robotlary dolandyrmak we kebşirlemek üçin 310 toplum (toplum) gurdy.Meýilnama ýerine ýetirilenden soň 500-den gowrak toplum (toplum) bolar we enjamlaryň aragatnaşyk derejesi 95% -e ýeter.32 kebşirleýiş liniýasy ulanyldy, 50 sanysy gurulmagy meýilleşdirilýär we ähli önüm liniýasynyň awtomatlaşdyryş tizligi 85% -e ýetdi.

Doly awtomatiki goşa girder esasy girder içerki tikiş robot kebşirleýiş iş stansiýasy
Bu iş stansiýasy, esasan, goşa biliň esasy biliniň içki tikişini awtomatiki kebşirlemek üçin ulanylýar.El bilen iýmitlendirmek esasan keseligine we dikligine gönükdirilenden soň, iş bölegi L golly gidrawliki öwrüji maşyn tarapyndan ± 90 ° öwrülýär we robot kebşirleýiş ýagdaýyny awtomatiki gözleýär.Kebşirleýiş tikişiniň hili ep-esli ýokarlandy we kran gurluş böleklerini kebşirlemegiň netijeliligi ýokarlandy, esasanam içki kebşirleýiş tikişini kebşirlemek uly artykmaçlyklary görkezdi.Şeýle hem, Henan Mine işgärlere ideg etmek we hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin başga bir çäre.

Gireke Girder Esasy Girder Içki tikin robot kebşirleýiş iş stansiýasy

Kompaniýa Pekin kran we transport enjamlary dizaýn we gözleg instituty bilen hyzmatdaşlyk edýär, nemes kran hünärmenlerini işe alýar we kranyň esasy şöhle önümçiligi her sagatda önüm öndürip biler ýaly, “ýeke şöhleli kran çeýe önümçilik liniýasyny” tamamlaýar. wagt 40% azalýar we müşderini eltmek sikli 50% gysgaldylýar.2016-njy ýyldan başlap, kompaniýanyň ýeke şöhleli önümleriniň dürli kebşirleýiş kebşirlemesini tamamlap bilýän robot kebşirleýiş gurnama liniýasy kem-kemden ornaşdyryldy.

e2

"Robot maşgalasy"

d1

Dişli akylly awtomatiki önümçilik bölümi.

d2

LD tigir oky akylly awtomatiki önümçilik birligi.

d3

Awtomatiki ýüklemek we düşürmek.

d4

Ahyrky şöhle kebşirleýji robot ýygnamak çyzygy.

d5

Täze şöhleli robot kebşirleýiş iş stansiýasy.

d6

Elektrik göteriji rulon robot kebşirleýiş iş stansiýasy.