• Youtube
 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
Xinxiang HY Crane Co., Ltd.
hakda

Önümler

Hytaý iň köp satylýan portal kran öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Port üçin portal kran, relslerdäki iň häzirki zaman, tygşytly we çeýe işleýiş maşynlarydyr.Gowy subut edilen ykjam duralga kran tehnologiýasyna esaslanýar we bar bolan ýa-da meýilleşdirilen terminal infrastrukturasyna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner.


 • Göwrümi:16-40t
 • Göteriş tizligi:50-60m / min
 • luffing tizligi:45-50m
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  port kran (1)

  Port üçin portal kran, relslerdäki iň häzirki zaman, tygşytly we çeýe işleýiş maşynlarydyr.Gowy subut edilen ykjam duralga kran tehnologiýasyna esaslanýar we bar bolan ýa-da meýilleşdirilen terminal infrastrukturasyna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner.Güýçli taraplary: Üznüksiz köpçülikleýin işlemek üçin ýörite maksatly gatlaklarda ulanyň Terminal talaplaryna laýyklykda ýörite portal çözgütleri hödürlemek mümkinçiligi Modully gurluşyk Deňeşdirilen umumy agram.

  Boeke Boom Shipyard Crane, agyr howa şertlerinde-de operatorlar üçin howpsuzlygy üpjün edýär
  “HYCranes Single Boom Shipyard Cranes” umumy gämi eşikleri üçin dogry saýlawdyr.Olary kiçi we uly gämi gurluşygynda we abatlamakda ulanyp bolýar.HYCranes-iň iň soňky dizaýn goşundylary bilen, has agyr ýükler üçin gaty edilip bilner.

  Haryt maglumatlary

  细节 展示

  HOWPSUZLYK aýratynlyklary
  derwezäniň kommutatory 、 artykmaç ýükleýji çäklendiriji 、
  insult çäklendiriji oring hereketlendiriji enjam 、
  ýel garşy enjam

  2
  3
  1

   

   

  Capacityük kuwwaty: 20t-200t (20 tonnadan 200 tonna çenli üpjün edip bileris, beýleki taslamadan öwrenip boljak has köp mümkinçilik)
  Aralyk: iň ýokary 30m (Iň ýokary 30m aralygy üpjün edip biljek standart, has giňişleýin maglumat üçin satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)
  Lift beýikligi: 6m-25m (6 metrden 25 metre çenli üpjün edip bileris, islegiňiz boýunça dizaýn edip bileris)

  c

  cccccccccccccccc

  体质

  Tehniki parametrler

  Haryt Bölüm Maglumatlar
  Potensial t 16-40
  Iş aralygy m 30-43
  Tigir dis m 10.5-16
  göteriş tizligi m / min 50-60
  Luffing tizligi m / min 45-50m
  Aýlanma tizligi r / min 1-1.5
  Syýahat tizligi m / min 26
  Güýç çeşmesi islegleriňiz ýaly
  Beýlekiler Aýratyn ulanyşyňyza görä, belli bir model we dizaýn

  Önüm sergisi

  1

  2

  3

  Bukja we eltip bermek

  GATNAŞMAK WE ÜPJÜNÇILIK WAGTY

  Wagtynda ýa-da ir eltilmegini üpjün etmek üçin doly önümçilik howpsuzlyk ulgamy we tejribeli işçilerimiz bar.

  Gözleg we ösüş

  Hünär güýji.

  BRAND

  Zawodyň güýji.

  ÖNÜMLER

  Tejribeli ýyllar.

  HYZMAT

  Spot ýeterlik däl.

  通用 发货

  Aziýa

  10-15 gün

  Eastakyn Gündogar

  15-25 gün

  Afrika

  30-40 gün

  Europeewropa

  30-40 gün

  Amerika

  30-35 gün

  Milli faner tarapyndan standart kontrplak gutusy, 20ft we 40ft konteýnerde agaç palet eksport edýär. Ora-da islegleriňize görä.

  S1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň